New top10 ACS hit MD Mission: Chillout[=SP=] & sugarboy & HellSugar & nancy & MacGyver[KOVOSROT] -vs- dubak[vrrrrrr] (TD: 1,27G)

Go down

New top10 ACS hit MD Mission: Chillout[=SP=] & sugarboy & HellSugar & nancy & MacGyver[KOVOSROT] -vs- dubak[vrrrrrr] (TD: 1,27G)

Post  DesertEagle on Sun 04 Mar 2012, 15:09

Tymto utokom zacala era novej aliancie, aliancie KOVOSROT...po zostrele mesiaca:
Naša flotila z planéty Konečná [xxx] dorazila k mesiacu planéty na [xxx] z . Hviezdy smrti zamerali gravitónové kanóny na obežnicu. Intenzita otrasov povrchu sa zvyšuje, mesiac sa začína deformovať a rozpadávať na kusy. Obrovský kus hmoty vyletel smerom k rozmiestnenej flotile, na úhybné manévre bolo príliš neskoro... Celá útočná flotila bola zničená.
Šanca na deštrukciu mesiaca: 15.56 %, šance na deštrukciu HS: 44 %
aka fuka funda luka, dubak letel ako z buka:
KOVOSROT PRESENTS THE NEW NUMBER ONE...


Útočník: Chillout
Veľký transportér............................ 1

Útočník: Chillout
Ľahký stíhač............................ 10.000
Krížnik.................................. 2.502

Útočník: Chillout
Bojová loď............................... 1.536
Bombardér.................................. 705
Devastátor............................... 1.289
Bojový krížnik........................... 1.046

Útočník: sugarboy
Ľahký stíhač............................ 10.000
Krížnik.................................. 1.500

Útočník: sugarboy
Bojová loď................................. 750
Devastátor................................. 666
Bojový krížnik............................. 444

Útočník: sugarboy
Bojová loď................................. 750
Devastátor................................. 333
Bojový krížnik............................. 556

Útočník: sugarboy
Ľahký stíhač............................ 10.000
Krížnik.................................. 2.000

Útočník: HellSugar
Ľahký stíhač............................. 5.000
Krížnik.................................... 320

Útočník: HellSugar
Bojová loď................................. 976
Bombardér.................................. 274
Devastátor................................. 546
Bojový krížnik............................. 393

Útočník: HellSugar
Ľahký stíhač............................. 5.000
Krížnik.................................... 320

Útočník: nancy
Ľahký stíhač............................. 5.000
Krížnik.................................. 5.000

Útočník: nancy
Bojová loď............................... 1.000
Bombardér.................................. 100
Devastátor............................... 1.000
Bojový krížnik........................... 3.000

Útočník: nancy
Ľahký stíhač............................. 5.000
Krížnik.................................. 5.000

Útočník: MacGyver
Ľahký stíhač............................. 5.000
Krížnik.................................. 4.000

Útočník: MacGyver
Bojová loď............................... 1.000
Bombardér.................................. 550
Devastátor............................... 2.000
Bojový krížnik........................... 2.300

Útočník: MacGyver
Ľahký stíhač............................. 5.000
Krížnik.................................. 4.000

- vs -

Obranca: dubak
Malý transportér......................... 1.984
Veľký transportér........................ 1.417
Ľahký stíhač............................ 20.327
Ťažký stíhač............................... 154
Krížnik.................................. 5.477
Bojová loď............................... 1.605
Kolonizačná loď.............................. 5
Recyklátor............................... 3.146
Špionážna sonda............................ 104
Bombardér.................................. 107
Solárny satelit............................ 432
Devastátor............................... 1.616
Hviezda smrti............................... 25
Bojový krížnik........................... 2.122
Raketový komplet........................... 145
Ľahký laser................................. 36
Ťažký laser.................................. 8
Gaussov kanón................................ 3
Iónový kanón................................. 5
Malý planetárny štít......................... 1
Veľký planetárny štít........................ 1

- AFTER ROUNDS -

Útočník: Chillout
Veľký transportér....... 1 .........(stratil: 0)

Útočník: Chillout
Ľahký stíhač........ 7.003 .....(stratil: 2.997)
Krížnik............. 2.285 .......(stratil: 217)

Útočník: Chillout
Bojová loď.......... 1.456 ........(stratil: 80)
Bombardér............. 679 ........(stratil: 26)
Devastátor.......... 1.254 ........(stratil: 35)
Bojový krížnik........ 995 ........(stratil: 51)

Útočník: sugarboy
Ľahký stíhač........ 7.033 .....(stratil: 2.967)
Krížnik............. 1.370 .......(stratil: 130)

Útočník: sugarboy
Bojová loď............ 716 ........(stratil: 34)
Devastátor............ 646 ........(stratil: 20)
Bojový krížnik........ 432 ........(stratil: 12)

Útočník: sugarboy
Bojová loď............ 720 ........(stratil: 30)
Devastátor............ 323 ........(stratil: 10)
Bojový krížnik........ 541 ........(stratil: 15)

Útočník: sugarboy
Ľahký stíhač........ 7.074 .....(stratil: 2.926)
Krížnik............. 1.825 .......(stratil: 175)

Útočník: HellSugar
Ľahký stíhač........ 3.534 .....(stratil: 1.466)
Krížnik............... 291 ........(stratil: 29)

Útočník: HellSugar
Bojová loď............ 927 ........(stratil: 49)
Bombardér............. 265 .........(stratil: 9)
Devastátor............ 524 ........(stratil: 22)
Bojový krížnik........ 374 ........(stratil: 19)

Útočník: HellSugar
Ľahký stíhač........ 3.555 .....(stratil: 1.445)
Krížnik............... 299 ........(stratil: 21)

Útočník: nancy
Ľahký stíhač........ 3.570 .....(stratil: 1.430)
Krížnik............. 4.562 .......(stratil: 438)

Útočník: nancy
Bojová loď............ 956 ........(stratil: 44)
Bombardér.............. 98 .........(stratil: 2)
Devastátor............ 964 ........(stratil: 36)
Bojový krížnik...... 2.888 .......(stratil: 112)

Útočník: nancy
Ľahký stíhač........ 3.564 .....(stratil: 1.436)
Krížnik............. 4.587 .......(stratil: 413)

Útočník: MacGyver
Ľahký stíhač........ 3.568 .....(stratil: 1.432)
Krížnik............. 3.629 .......(stratil: 371)

Útočník: MacGyver
Bojová loď............ 951 ........(stratil: 49)
Bombardér............. 533 ........(stratil: 17)
Devastátor.......... 1.922 ........(stratil: 78)
Bojový krížnik...... 2.216 ........(stratil: 84)

Útočník: MacGyver
Ľahký stíhač........ 3.528 .....(stratil: 1.472)
Krížnik............. 3.641 .......(stratil: 359)

Obranca: dubak
Malý transportér........ 0 .....(stratil: 1.984)
Veľký transportér....... 0 .....(stratil: 1.417)
Ľahký stíhač............ 0 ....(stratil: 20.327)
Ťažký stíhač............ 0 .......(stratil: 154)
Krížnik................. 0 .....(stratil: 5.477)
Bojová loď.............. 0 .....(stratil: 1.605)
Kolonizačná loď......... 0 .........(stratil: 5)
Recyklátor.............. 0 .....(stratil: 3.146)
Špionážna sonda......... 0 .......(stratil: 104)
Bombardér............... 0 .......(stratil: 107)
Solárny satelit......... 0 .......(stratil: 432)
Devastátor.............. 0 .....(stratil: 1.616)
Hviezda smrti........... 0 ........(stratil: 25)
Bojový krížnik.......... 0 .....(stratil: 2.122)
Raketový komplet........ 0 .......(stratil: 145)
Ľahký laser............. 0 ........(stratil: 36)
Ťažký laser............. 0 .........(stratil: 8)
Gaussov kanón........... 0 .........(stratil: 3)
Iónový kanón............ 0 .........(stratil: 5)
Malý planetárny štít.... 0 .........(stratil: 1)
Veľký planetárny štít... 0 .........(stratil: 1)

Obranca dubak bol zničený.

Útočník vyhral bitku!
Získava: 6.026.321 kovu 6.989.030 kryštálov a 2.449.169 deutéria.

Útočník stratil celkom 204.771.000 jednotiek.
Obranca stratil celkom 1.063.630.000 jednotiek.
Na týchto súradniciach sa teraz vznáša 213.400.500j. kovu a 133.304.100j. kryštálov.
Šanca na vznik mesiaca je 20%

- Výsledok boja -
(Za předpokladu, že útočník sebral trosky)
Útočník získal po odečtení ztrát: 157.398.120
Útočník ztratil: 204.771.000
Obránce ztratil: 1.063.630.000
Celkové škody: 1.268.401.000

-= Recyklačné správy =-
Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 1.600 majú nákladovú kapacitu 32.000.000
V cieľovom priestore sa vznáša 213.400.500 kovu a 133.304.100 kryštálov
Podarilo sa uspešne naložiť
16.000.000 kovu a 16.000.000 kryštálov

Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 1.983 majú nákladovú kapacitu 39.660.000
V cieľovom priestore sa vznáša 197.509.100 kovu a 117.338.300 kryštálov
Podarilo sa uspešne naložiť
19.830.000 kovu a 19.830.000 kryštálov

Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 2.222 majú nákladovú kapacitu 44.440.000
V cieľovom priestore sa vznáša 177.679.100 kovu a 97.508.300 kryštálov
Podarilo sa uspešne naložiť
22.220.000 kovu a 22.220.000 kryštálov

Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 6.000 majú nákladovú kapacitu 120.000.000
V cieľovom priestore sa vznáša 155.542.350 kovu a 75.317.850 kryštálov
Podarilo sa uspešne naložiť
60.000.000 kovu a 60.000.000 kryštálov

Tvoje recyklátory, v celkovom počte: 7.441 majú nákladovú kapacitu 148.820.000
V cieľovom priestore sa vznáša 95.542.350 kovu a 15.317.850 kryštálov
Podarilo sa uspešne naložiť
95.542.350 kovu a 15.317.850 kryštálov

-= Další raidy =-
469.753j. kovu 741.788j. kryštálov a 261.880j. deutéria.
117.439j. kovu 185.447j. kryštálov a 65.470j. deutéria.
29.443j. kovu 46.400j. kryštálov a 16.388j. deutéria.
7.383j. kovu 11.610j. kryštálov a 4.102j. deutéria.

Expertní bilance ztrát a zisku
Útočník Ztratil.........Získal..............Rozdíl
132.193.000........220.050.839..........87.857.839
60.052.000.........141.278.375..........81.226.375
12.526.000...........2.797.009..........-9.728.991
--------------------------------------------------
Spolu: ................................159.355.223

Obranca Ztratil.........Získal..............Rozdíl
579.142.000..................0........-579.142.000
384.295.000..................0........-384.295.000
100.193.000..................0........-100.193.000
--------------------------------------------------
Spolu: .............................-1.063.630.000

Zkonvertováno pomocí [url='http://crconv.dejma.net/']OGame konvertor bitevních zpráv[/url] v1.0.10
DesertEagle
DesertEagle
Admin

Počet príspevkov : 52
Join date : 2011-12-22

Back to top Go down

Re: New top10 ACS hit MD Mission: Chillout[=SP=] & sugarboy & HellSugar & nancy & MacGyver[KOVOSROT] -vs- dubak[vrrrrrr] (TD: 1,27G)

Post  SaImon on Sun 04 Mar 2012, 20:25

No kluci tak tohle se vam moc povedlo klobouk dolu na tohle se nic jine ani neda rici jako frajersky odchyt cheers
SaImon
SaImon

Počet príspevkov : 32
Join date : 2011-12-24

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum